loader

Coaching - sesje rozwojowe

Prowadzenie biznesu, działalność biznesowa to sztuka osiągania celów gwarantujących rozwój: własny, ludzi, którymi się zarządza, organizacji, dla której się pracuje. Po coaching sięga się w różnych kontekstach i z różnych powodów. Zwłaszcza wtedy, gdy traci się cel z oczu lub nie ma pewności co do kolejnego kroku. I wtedy przydaje się pomoc profesjonalnego coacha.  Dobry coach potrafi zadać swojemu klientowi takie pytanie, które odblokuje jego myślenie o celach i sposobach ich realizacji, poszerzy perspektywę, pokaże nową optykę i wspiera swojego klienta z zaangażowaniem, ale bez mówienia mu, co i jak ma robić. W zależności od tego, z jakim tematem i celem przychodzi klient, oferujemy naszym klientom kilka rodzajów coachingu. I tak:

Career coaching – czyli coaching kariery, pomoże w diagnozie mocnych stron i preferencji na początku drogi zawodowej. Trafiają do nas często młodzi ludzie poszukując odpowiedzi na pytanie, jakich wyborów zawodowych i życiowych mają dokonać, aby najlepiej wykorzystać swój potencjał i spełnić się zawodowo. Chcą się rozwijać i doskonalić, poszerzyć swoją samoświadomość i znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania o wartości, przekonania i tożsamość, aby dokonać samodzielnego, wolnego wyboru. Oczywiście z coachingu kariery u nas z powodzeniem korzystają nie tylko ci, co rozpoczynają drogę zawodową, ale także ci, którzy z jakichś powodów nie wybrali na początku dobrze dla siebie i przychodzą swoje wybory zrewidować i zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową, bardziej zgodną z osobistymi preferencjami. Coaching kariery to również świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają pomysłu na siebie wewnątrz organizacji, aby odświeżyć swoje dotychczasowe zawodowe aktywności.

Executive coaching, czyli coaching menedżerski to oferta dla zawodowców, którzy potrzebują wsparcia w planowaniu dalszego rozwoju albo podjęciu kluczowych decyzji dla organizacji. Zgłaszają się do nas klienci najczęściej w obliczu wyzwań menedżerskich związanych z objęciem nowej roli, funkcji, zadań, przy awansach, sukcesjach, zmianach personalno-kadrowych, ale także wtedy, gdy zmiany w otoczeniu biznesowym i środowisku pracy stają się dla nich trudne i dotykają ich emocjonalnie. Warto w tym miejscu podkreślić, że coaching menedżerski jest świetnym – i niezbędnym – uzupełnieniem szkoleń z kompetencji menedżerskich i wartościowym wsparciem we wdrażaniu i utrwalaniu potrzebnych umiejętności. ProUp Solutions oferując swoim klientom profesjonalne narzędzia diagnostyczne do diagnozy potencjału klientów lub organizacji (np. Style Myślenia i Działania FRIS, IP 121, czy badanie 360) i pracując na informacji zwrotnej z klientami, jednocześnie dba, aby zawsze szło to w parze z sesjami coachingowymi stanowiącymi istotne wsparcie w doskonaleniu umiejętności czy postawy, na których klientowi zależy.

Business Coaching – wybierany przez właścicieli biznesu najczęściej w kontekście znalezienia dla siebie potrzebnych odpowiedzi na pytania o wizję, misję, strategię firmy, kierunki jej rozwoju, politykę wobec klientów, opcje rozwoju, kierunki zmian, szukanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Coaching Przedsiębiorczości – tutaj najczęściej zgłaszają się do nas początkujący przedsiębiorcy, którzy pragną zamienić swoje pasje w biznes i potrzebują w związku z tym wypracować dla siebie optymalny model biznesowy, nazwać źródła przychodów, wypracować strategie sprzedażowe, wybrać partnerów do współpracy.

Coaching zespołowy – z tej formy pracy najczęściej korzystają menedżerowie, liderzy i ich zespoły. To metoda pracy nieoceniona w budowaniu atmosfery zaufania i współpracy wśród wszystkich członków zespołu oraz ich konsolidacji wokół wspólnego celu. W związku z tym prowadzimy nie tylko sesje coachingu zespołowego, ale również uczymy menedżerów kompetencji coachingowych, aby mogli być bardziej skuteczni w pracy ze swoimi zespołami, zapraszając ich do większego zaangażowania w realizację celów biznesowych firmy.

ProUp Solutions ma zarówno na lokalnym rynku poznańskim, jak i poza nim, wielu klientów zadowolonych z profesjonalnego coachingu, który zmienił ich perspektywę. Coaching biznesowy w wielu wymiarach – zarówno indywidualny, jak i zespołowy otwiera nowe możliwości dla  klientów indywidualnych i organizacji. Co więcej, doświadczenia klientów pokazują, że warto również inwestować w budowanie kultury coachingowej w firmach, promowanie komunikacji i postawy, które oparte są na partnerstwie w relacji, szacunku we współpracy oraz otwartości i ciekawości w poszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Menedżerowie, którzy doświadczą profesjonalnego coachingu, doceniają go bardzo. Nawet najwięksi sceptycy, którzy skorzystali z oferty ProUp Solutions –  przekonali się, że używając technik coachingowych potrafią dużo skuteczniej pomagać realizować cele swoich zespołom. Sesje coachingowe prowadzone w profesjonalny sposób powodują, że każda sesja coachingowa  staje się kolejnym krokiem na drodze do realizacji wyznaczonych celów klienta. Co więcej, klient coachingu ma pewność, że to jego decyzje i zachowania prowadzą go w wybranym kierunku.

Obecnie na rynku możliwości wyboru usług coachingowych są imponujące. Nie idą jednak często – co mówią nam nasi klienci – niestety w parze z jakością. Dużo się mówi o profesjonalizacji zawodu coacha, jednak  świadomość klientów w tym zakresie, czym jest profesjonalny coaching czy  jaki powinien być profesjonalny coach, jest bardzo różna. O co warto więc pytać coacha przy wyborze usługi? Czego szukać? Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim już na etapie rozmowy telefonicznej warto przesądzić klika rzeczy, aby spotkanie nie było stratą czasu.

Przede wszystkim specyfiką pracy coachingowej jest to że praca coacha nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem, a ten proces coachingowy rządzi się konkretnymi prawami. Dobry coach powie więc klientowi przede wszystkim czym coaching jest, a czym nie jest i jaka jest specyfika pracy w tej metodzie, tak aby klient wiedział, czego się spodziewać.

Po drugie warto coacha zapytać o specjalizację coachingową, nie tylko na poziomie ukończonych szkół czy zdobytych certyfikatów, ale w praktyce, czyli ile ma na koncie godzin pracy z kleintami, dla jakich klientów pracuje najczęściej, jakie ma doświadczenia w swojej grupie klientów, jak pracuje z nimi, jakie odnosi sukcesy i jak radzi sobie z niepowodzeniami. Dobrze jest zapytać też o referencje od klientów. Znakomita ich część trafia do nas na  sesje coachingowe z rekomendacji innych zadowolonych klientów nie tylko z Poznania, ale z całej Polski. Oznacza to, że sesje coachingowe mogą też się odbywać z powodzeniem na odległość i za pomocą odpowiednich mediów (takich jak Skype czy Zoom) również mogą być bardzo skuteczne.

Wreszcie warto zapytać, w jaki sposób sam coach się rozwija i doskonali swój warsztat, czyli czy poddaje swoją pracę superwizji, korzysta z mentoringu, jak rozumie etykę w swojej pracy, jak prowadzi sam proces, jak kontraktuje pracę z klientem. Postawienie konkretnych pytań od razu pokaże, jak konkretne odpowiedzi na nie dostaniemy.

Zapraszamy do spróbowania naszej jakości coachingu bez ryzyka. Pierwsze spotkanie zapoznawczo-rozpoznawcze odbywa się bezpłatnie 😊 Sesje coachingowe możliwe są u nas również w języku niemieckim.

X

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy!