loader

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne są nieocenione przede wszystkim wszędzie tam, gdzie jest potrzeba uchwycenia progresu przy ocenie rozwoju kompetencji miękkich pracowników oraz ewaluacji ich postępów i oceny skuteczności procesów rozwojowych.
Dobrze jest wiedzieć, z jakich narzędzi warto korzystać i w co zainwestować korzystając z bogatej rynkowej oferty. Nieocenionej pomocy w tym temacie udzielą na pewno nasi konsultanci, zwracając uwagę na praktyczne aspekty i korzyści z zastosowania różnych rozwiązań oraz przebieg procesu diagnostycznego w czasie. Każde wdrożenie poprzedzone jest kompleksowym wywiadem odnośnie potrzeb firmy i jej pracowników, a cały proces prowadzony jest wyłącznie przez certyfikowanych konsultantów specjalizujących się w poszczególnych narzędziach i dających gwarancję standardów oraz jakości ich wdrożenia.

Jakie są nasze propozycje i kiedy warto z nich skorzystać?

FRIS – narzędzie do diagnozy Stylu Myślenia i Działania Menedżera, Lidera i ludzi w Twoim zespole
FRIS® to bardzo atrakcyjne poznawczo i wizualnie narzędzie psychometryczne diagnozujące Styl Myślenia i Działania, bardzo użyteczne przy warsztatach z komunikacji i współpracy oraz przy budowaniu efektywnych zespołów. Wykorzystywane do nazywania i oswajania różnic w sposobach komunikowania, akceptowaniu różnorodności we współpracy, rozumienia przyczyn trudności i barier w relacjach międzyludzkich. Co najważniejsze robi to w sposób neutralny, wskazując z jednej strony mocne strony każdego ze stylu, z drugiej możliwe zagrożenia, jakie on ze sobą niesie. Badanie stylu myślenia FRIS znane też pod nazwą badanie FRIS to diagnoza stylu myślenia, którą wykonuje się na podstawie indywidualnego tokenu na platformie on-line, nie dłuższe niż ok 30-40 minut. Po wykonaniu badania klient otrzymuje raport indywidualny omawiający uzyskany wynik, a sam zainteresowany ma możliwość skorzystania z sesji informacji zwrotnej, na której dostanie niezbędne wyjaśnienia i odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Przy badaniu zespołowym, dużą wartością jest warsztat zespołowy FRIS, na którym zespół ma okazję poznać swój unikalny potencjał, dowiedzieć się, na czym polega efekt jego synergii we współpracy oraz zdiagnozować lukę swojej efektywności. I – co najważniejsze – docenić naturalną różnorodność ludzi, którzy nie tylko różnią się między sobą, ale przede wszystkim potrafią wspaniale się uzupełniać w codziennej pracy.

Kluczowe obszary możliwych działań w organizacji:

Obszar KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW (Competence Navigator)

Competence Navigator moderuje diagnozę kompetencyjną 360°, sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie i ukierunkowuje coaching kompetencyjny.

Dzięki Competence Navigator możemy m.in:
1. określić/ uaktualnić kluczowe kompetencje niezbędne Pracownikom do realizacji celów organizacji
2. uzyskać informacje o poziomie posiadanych kompetencji przez Pracowników
3. określić kluczowe obszary rozwoju kompetencji
4. pozyskać cenne informacje wspierające indywidualne procesy coachingowe.

Obszar ZADAŃ (Task Navigator)

Task Navigator aktualizuje zakresy zadań pracowników, moderuje ocenę realizacji zadań metodą 360° optymalizuje efektywność pracy ludzi i zespołów.

Dzięki Task Navigator możemy:
1. uzyskać informacje o aktualnie realizowanych przez Pracowników zadaniach oraz priorytetach
2. uaktualnić i dookreślić oczekiwania Przełożonych dot. zadań realizowanych przez Pracowników, które mają skutkować realizacją celów
3. uzyskać informację o aktualnym poziomie/ jakości realizowania przez Pracowników zadań w ocenie ich odbiorców (współpracowników, beneficjentów, również Klientów, przełożonych itp.)
4. uzyskać informację, czy są realizowane jakieś zadania, które nie przyczyniają się do realizacji celów
5. uzyskać informację, jakie zadania powinny zostać podjęte, by skutecznie osiągać cele
Jaka jest dystrybrybucja czasu pracy pomiędzy zadania ważne i mniej ważne, wykonywane odpowiednio lub mniej odpowiednio
6. jaka jest produktywność i ważność stanowiska pracy, jaki jest ranking ważności, jakości i czasochłonności zadań
7. gdzie występuje zadaniowa efektywność optymalna, prawdopodobne niedoinwestowanie lub przeinwestowanie
8. Na podstawie raportów indywidualnych jest możliwość zrealizowania indywidualnych coachingów efektywności pracy.

Obszar wyłaniania TALENTÓW (Star Tracks)

Star Tracks wyławia talenty i liderów zmian, identyfikuje osoby kluczowe, gromadzi wiedzę rozproszoną w sieciach społecznych.

Dzięki Star Tracks możemy:
1. pozyskać z wewnętrznych zasobów Firmy, informacje o osobach utalentowanych w określonych obszarach, których potencjał może być optymalniej wykorzystany w Firmie
2. uzyskać informacje, gdzie i jakie są zasoby (wiedzy, umiejętności, predyspozycji), by z nich lepiej korzystać w Firmie.

OBSZAR KLIMATU ORGANIZACJI (Delight Index)

Delight Index pokazuje organizację oczami pracowników, bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa, diagnozuje środowisko rozwoju ludzi.

Dzięki Delight Index możemy:
1. uzyskać informacje, czy klimat organizacji sprzyja osiąganiu celów organizacji
2. określić rodzaj klimatu w organizacji
3. możemy pozyskać cenne informacje o obszarach potrzebnych interwencji systemowych.

Obszar CELÓW (Synergia)

Synergia bada zaangażowanie ludzi w cele, prognozuje szanse realizacji celów, moderuje dialog strategiczny.

Dzięki Synergii możemy:

1. sprawdzić, jaka jest prognoza realizacji celu/ celów?
2. czy trafnie zostały określone cele i czy ich osiągnięcie zapewni Firmie sukces?
3. czy sposób oddelegowania celu i stopień zaangażowania wszystkich osób kluczowych, zaangażowanych w jego realizację, pozwalają przypuszczać, że cel ten zostanie osiągnięty?
4. jaki jest aktualny stopień dostępności zasobów, informacji i uprawnień niezbędnych do realizacji celu/ celów?
5. czy są jakieś cele konkurujące z innymi?
6. jak zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celów?

Narzędzia diagnostyczne umożliwiają wspieranie procesów rozwoju organizacyjnego poprzez diagnozowanie obszarów wymagających wsparcia lub rozwoju oraz eliminowanie nieefektywnych procesów. Wspomagają proces budowania ścieżek kariery oraz zarządzania talentami w firmie.

X

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy!