loader

Konsulting dla firm

Konsulting dla firm i doradcze wsparcie merytoryczne ekspertów to nasza propozycja dla tych klientów, którzy nie mają zdefiniowanych dokładnie potrzeb rozwojowych, choć wiedzą na pewno, że bieżąca sytuacja w firmie ich nie zadowala. Najczęściej ma to miejsce wtedy, kiedy firma jest w trakcie zmiany lub zmiany potrzebuje, a nie wiadomo dokładnie, czym ta zmiana ma być i jakiego obszaru firmy dotyczyć. Wtedy pomaga bardzo spotkanie z konsultantem, który zada pomocne pytania, rozpozna przyczynę spadku efektywności, zaproponuje możliwe rozwiązania, a przede wszystkim jako osoba spoza firmy, będzie potrafiła neutralnie i obiektywnie spojrzeć na sytuację. Szczególnie ten ostatni aspekt ma duże znaczenie, zwłaszcza w sytuacjach dużego emocjonalnego zaangażowania decydentów w sprawy firmowe.

Czego taka zmiana może dotyczyć, w której takie doradztwo biznesowe bardzo się przydaje?

Potrzeba zdefiniowania lub nowego, świeżego spojrzenia na misję, wizję i strategię firmy. Tutaj najczęściej nową wartością jest odnalezienie się ponowne na rynku, szukanie nowych opcji zdobycia przewagi konkurencyjnej, czy też zaproszenie zespołu do współtworzenia misji, wizji i strategii firmy. Taka praca wymaga często wyjścia poza dotychczasowe schematy myślenia, otworzenie się na twórczą pracę koncepcyjną i przede wszystkim zaprojektowanie w taki sposób spotkań i metod pracy, aby sprzyjały oczekiwanym efektom.

Potrzeba nazwania wartości i zasad pracy przez zespół, niezbędnych do efektywnej, codziennej współpracy. W tej kwestii najbardziej sprawdza się co prawda formuła warsztatowa, jednak to na spotkaniu z konsultantem lub trenerem biznesu łatwiej uświadomić sobie bariery w komunikacji i przeszkody w efektywności zespołowej oraz odkryć ich przyczyny

Komunikacja i współpraca w zespole to temat zawsze ważny i budzący Nie mniej strategiczny niż system motywowania pracowników, motywacja pozafinansowa czy zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi. Tutaj nie ma jednej gotowej recepty dla firmy, jak radzić sobie z takimi wyzwaniami. Każde środowisko pracy rządzi się swoimi prawami i wymaga osobnego doradztwa ukierunkowanego na cele biznesowe danej firmy. Liczy się tutaj szczególnie doświadczenie konsultanta w tego typu projektach.

Doradztwo biznesowe obejmuje też kwestie związane szerzej z budowaniem zespołów. Dotyczy również sztuki rekrutowania, zarządzania talentami, rozwoju kompetencji pracowników, budowania ścieżek karier, dopasowania zadań do ludzi, rozwoju ich potencjału czy jakości delegowania uprawnień. Zagadnienia te mają kluczowe znaczenie dla firm, które nie mają u siebie oddzielnej komórki odpowiedzialnej za kwestie HR ani gospodarza tego obszaru, a wymagają uporządkowania z uwagi na bieżące potrzeby personalne i dynamiczny rozwój firmy. Takie strategiczne spotkanie z konsultantem pomaga zdefiniować strategiczne potrzeby, ponazywać i poukładać procesy wewnętrzne i zmotywować kadrę zarządzającą do podjęcia od zaraz niezbędnych działań w tym temacie.

Doskonalenie komunikacji prawie zawsze dotyczy bardziej bezpośrednio lub mniej tematu udzielania informacji zwrotnej. Tutaj pomocne mogą być bardzo badania diagnostyczne typu 360 stopni. W takiej sytuacji rola konsultanta sprowadza się do 2 kluczowych aktywności: przygotowania i przeprowadzenia takiego procesu z udziałem każdego uczestnika takiego badania oraz zaproponowania programu rozwojowego dla wszystkich jego uczestników. Często niedocenioną na początku rolą konsultanta jest z jego strony wsparcie w całym procesie komunikacji wewnętrznej, który zaczyna się w firmie na długo przed rozpoczęciem takiego procesu.

Jak lepiej komunikować i przekazywać informację zwrotną, jak zwiększyć skuteczność zespołu oraz podnieść jego efektywność to najczęściej pojawiające się zapytania ze strony naszych klientów. Jednak równie często są to dylematy związane z optymalizacją struktury organizacyjnej, optymalizacji procesów biznesowych, często mocno skomplikowanych na różnych poziomach organizacji, zależności personalnych i procesowych między działami, sukcesji i awansów wewnętrznych, dywersyfikacji oferty produktowej i usługowej, nowych możliwości rozwoju i innowacyjnego podejścia. Tutaj świeże spojrzenie zewnętrznego eksperta jest nieocenione. Nowa optyka potrafi dać nową jakość właścicielom firmy, którzy często są niestety beneficjentem swojego ograniczonego, bo mocno subiektywnego spojrzenia na otaczającą ich firmową rzeczywistość.

Dużym powodzeniem i popularnością cieszy się doradztwo strategiczne również w zakresie długofalowego rozwoju biznesu. Zawsze aktualnym tematem dla właścicieli firm jest wyznaczanie kierunku „dokąd zmierzamy jako firma” i jakie jest firmowe „WHY”, czyli „po co to robimy”?. Odpowiedzi na te pytania są szczególnie istotne nie tylko z punktu widzenia zdobycia przewagi konkurencyjnej, ale także konsolidacji zespołu wokół tak samo rozumianego celu biznesowego firmy. Punktem wyjścia do szukania nowych opcji i wytyczenia planu działania jest zawsze obecny potencjał firmy i możliwości jego wykorzystania. Kluczowe znaczenie ma tutaj także znalezienie nowego lub weryfikacja aktualnego modelu biznesowego.

W czasach, w których szczególnego znaczenia nabiera różnorodność potencjału w pracy zespołowej, pojawia się bardzo często pytanie, jak skutecznie zarządzać taką różnorodnością, zwłaszcza wielopokoleniową. Odpowiedzią na to pytanie staje się intermentoring, czyli praktyka wzajemnego dzielenia się wiedzą między pokoleniami i uczenia się od siebie kompetencji. Mentoring natomiast staje się potrzebny wszędzie tam, gdzie edukuje się nowych pracowników do nowych zadań lub dotychczasowym stawia się nowe wyzwania. Warto takie procesy prowadzić z pomocą konsultanta w uporządkowany i celowy sposób, tak aby przyniosły obu stronom jak najwięcej korzyści.

Wdrażanie zmian w organizacjach ma różne wymiary oraz różny przebieg i bardzo często wiąże się z postawą oporu wśród pracowników. Stąd naszą rekomendacją zawsze w takich sytuacjach są warsztaty zarządzania zmianą dla ogółu pracowników, które pomagają w budowaniu zaangażowania na różnych poziomach organizacji. Zrozumienie specyfiki procesu zmiany i oswojenie z nią jest kluczem do jej skutecznego przeprowadzenia. Rolą konsultantów i trenerów biznesu jest wsparcie w profesjonalnym przygotowaniu procesu komunikacji na różnych etapach wdrażania zmiany, aby dopasować ją precyzyjnie do potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych w nią osób. W zależności od jej rodzaju, specyfiki i przebiegu, doradcy przygotowują również dedykowane programy rozwojowe dla pracowników i kadry zarządzającej, łączące różne formy pracy, od szkoleń, warsztatów, treningów, do takich propozycji pracy indywidualnej jak coaching i mentoring.

Konsulting dla firm i doradztwo biznesowe dla firm polecamy zarówno jako wartościowy punkt wyjścia do diagnozy organizacji niezależnie od jej wielkości, jak i cykliczne spotkania wspierające wdrażanie różnych zmian w firmach, zwłaszcza tych wymagających i długofalowych.

X

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy!