loader

Szkolenia dla liderów

Rozwój kompetencji menedżerskich jest kluczem do efektywnej pracy zespołowej.

Umiejętne prowadzenie zespołu to odpowiedzialność lidera, menedżera i właściciela firmy. Każdy bowiem, kto pełni funkcje kierownicze i kieruje pracą innych wpływa nie tylko na jakość pracy i wyniki zespołu, ale tym samym na rezultaty biznesowe firmy. Stąd często wśród kadry zarządzającej panuje przekonanie, że wystarczy dobrze ustalać cele, delegować zadania i kontrolować ich wykonanie, aby praca była dobrze zrobiona. Tymczasem obok kompetencji menedżerskich związanych z egzekwowaniem i stawianiem wymagań pracownikom, równie ważne są te związane z „miękką” stroną zarządzania, czyli motywowanie, wspieranie, budowanie zaangażowania, zarządzanie talentami, rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów oraz – szczególnie ważna kompetencja przy budowaniu różnorodnych, interdyscyplinarnych zespołów – elastyczność w doborze stylów zarządzania. Nasza firma oferuje zarówno programy rozwojowe dla menedżerów, jak i szkolenia dla kadry zarządzającej, które odpowiadają na te potrzeby kompleksowym podejściem, dając jednocześnie możliwość dopasowania ich do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki firmy.

Dobry trener biznesu to taki, który potrafi połączyć w ramach szkoleń dla kadry menedżerskiej niezbędną porcję wiedzy z doświadczeniem praktycznym i biznesowym.

Nasz zespół tworzą praktycy biznesu o wieloletnim doświadczeniu na różnych szczeblach zarządzania, cenieni jednocześnie za umiejętność pracy z grupą na sali szkoleniowej i nieszablonowe podejście do przekazywania wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności menedżerskich. Stąd nasze szkolenia i warsztaty zbierają wysokie oceny za atrakcyjność przekazu, pracę z grupą i poziom merytoryczny prowadzących.
Zatem w czym można wybierać?

Nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej kierowane są do kierowników, menedżerów, liderów i właścicieli firm na wszystkich szczeblach organizacji:

szkolenia menedżerskie dla kadry zarządzającej – osób z dużym doświadczeniem i bieżącą praktyką, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań i nowych trendów w zarządzaniu, potrzebują merytorycznego wsparcia we wdrażaniu zmian w organizacjach, pragną doskonalić swoje kompetencje przywódcze i korzystają z naszych szkoleń dla liderów, aby być jeszcze lepszymi liderami dla swoich zespołów
szkolenia dla menedżerów średniego szczebla, którzy chcą doskonalić kompetencje menadżerskie, zintegrować dotychczasową wiedzę oraz wymienić doświadczenia, a także uzupełnić kompetencje menedżerskie o kompetencje coachingowe niezbędne przy budowaniu zaangażowania ludzi w realizację celów biznesowych firmy
szkolenia dla menedżerów, którzy jako dotychczasowi eksperci i specjaliści dopiero zaczynają pełnić funkcje kierownicze i potrzebują podstawowego niezbędnika menadżera – umiejętności i narzędzi do prowadzenia zespołu, a jako sukcesorzy stawiają często pierwsze kroki w budowaniu i zarządzaniu zespołem i potrzebują solidnych fundamentów oraz kompleksowego przygotowania do pełnienia tej roli.

Unikalna formuła pracy

Nasze szkolenia menedżerskie, warsztaty z przywództwa dla liderów oraz warsztaty z pracy zespołowej odbywają się na terenie całej Polski, nie tylko w Poznaniu i mają praktyczny charakter warsztatowy. Praca w małych grupach pozwala na koncentrację na realnych wyzwaniach osób uczestniczących w szkoleniu. Nasi trenerzy biznesu stosują aktywne metody pracy, angażujące uczestników do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracują przede wszystkim na przykładach podawanych przez uczestników z ich własnego doświadczenia biznesowego, razem z nimi szukają odpowiedzi na wyzwania, z którymi spotykają się w codziennej pracy. To, co szczególnie cenią sobie nasi klienci, to konkretne narzędzia i techniki, z którymi wychodzą po warsztacie oraz praktyczne rozwiązania do zastosowania ‘od zaraz’. Po każdym spotkaniu, by proces przebiegał sprawniej, w celu ugruntowania wiedzy i umiejętności uczestnicy otrzymują zadania wdrożeniowe. Każdy z nich otrzymuje też możliwość konsultacji indywidualnych, po które może sięgnąć w szczególnie trudnych dla siebie sytuacjach. Dodatkowym wsparciem we wdrożeniu nowych umiejętności jest follow-up, czyli odrębnie zaprojektowane spotkanie warsztatowe, które odbywa się 1-2 miesięcy po zakończonym programie. Jego celem jest wymiana doświadczeń po okresie wdrożenia, podzielenie się dobrymi praktykami i znalezienie odpowiedzi na indywidualne wyzwania. Szczególnie cennym uzupełnieniem programów rozwojowych i szkoleń dla kadry menedżerskiej jest oferta sesji coachingowych, pomyślana jako indywidualne wsparcie w rozwoju klienta w różnych obszarach jego aspiracji osobistych i zawodowych.

Bogata tematyczna oferta rozwojowa
Nasze najbardziej popularne szkolenia dla menedżerów i liderów:

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole w oparciu o metodologię FRIS® – warsztat dla tych, którzy potrzebują wiedzieć, w jaki sposób się komunikować i pokonywać przeszkody w codziennej współpracy, aby była ona jeszcze bardziej skuteczna i łączyła ludzi w realizacji celów i zadań z akcentem na zrozumienie różnorodności i różnych sposobów na osiąganie celów
Budowanie efektywnych zespołów – niezbędnik dla każdego menedżera, który warto, aby wiedział, jakie mogą być przyczyny niepowodzeń pracy zespołowej i jak może im skutecznie przeciwdziałać, budując atmosferę współpracy opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu
Sztuka feedbacku menedżerskiego – jak udzielać informacji zwrotnej, tak aby była ona narzędziem codziennej motywacji i rozwoju pracownika, jak wyrażać uznanie i komunikować w konstruktywny sposób obszary rozwojowe
Od eksperta do menedżera – 4 etapy skutecznego zarządzania zespołem – warsztat wspierający awansujących na menedżerów specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach, ale stawiających pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem i szukających odpowiedzi, jak dobrać najlepiej styl zarządzania do ludzi w swoim zespole i łączyć z sukcesem dyrektywny i niedyrektywny sposób zarządzania
Budowanie zaangażowania w zespole warsztat dla liderów, którzy potrzebują wzmocnić swój „leadership” w kontekście bardziej skutecznego delegowania odpowiedzialności w swoim zespole za codzienne zadania i pracę
Zarządzanie zmianą w organizacjach – kompleksowe przygotowanie kadry zarządzającej do wdrażania zmian w kontekście rozumienia mechanizmów psychologii zmiany, pracy z oporem w swoim zespole, komunikowania zmian, budowania zaangażowania do zmiany oraz szukania i przygotowywania liderów zmian do ich wdrażania i utrwalania
Motywowanie pracowników – warsztat poświęcony zarządzaniu różnorodnością wielopokoleniową ze szczególnym zwróceniem uwagi na siłę motywacji pozafinansowej i jej różne odmiany, tak aby zbudować w zespole długofalowe zaangażowanie i i identyfikację z firmą
Employer Branding – czyli warsztat ekspercki poświęcony sztuce budowania wizerunku pracodawcy zarówno na zewnątrz organizacji, jak i wewnątrz niej. Ponieważ strategii budowania wizerunku jest tyle, ile firm funkcjonujących na rynku, warto wypracować swoją własną, unikalną strategię w tym zakresie pod okiem doświadczonego eksperta.
Zarządzanie talentami – propozycja dla każdej firmy, której zależy nie tylko na odkryciu talentów w swoim zespole, ale również na ich rozwoju i jak najlepszym wykorzystaniu ich unikalnego potencjału i zdolności do zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Właściwie dostosowanie ścieżek rozwoju do indywidualnych potrzeb pracownika będzie mieć tu kluczowe znaczenie.
Design Thinking – unikalne warsztaty z kreatywnej metodologii wspierającej zmiany w organizacjach, ich planowanie i wdrażanie, usprawnianie struktury organizacyjnej, wprowadzanie nowych produktów i usług oraz kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań, w tym działań marketingowych. Polecane dla wszystkich menedżerów i liderów, którym zależy na budowaniu zaangażowania pracowników i zapraszaniu ich do współudziału przy projektowaniu pożądanych przez firmę zmian.

Najważniejsze korzyści z rozwoju kompetencji właśnie z nami:

Doświadczona kadra trenerska z praktyką w biznesie do Twojej dyspozycji (różne branże od produkcyjnej, finansowej do programistycznej i medialnej)
Atrakcyjna forma przekazu i angażująca praca warsztatowa
Elastyczne dopasowanie treści warsztatu do potrzeb Twoich i Twoich ludzi
Zdobywanie wiedzy i umiejętności w atmosferze współpracy i wymiany doświadczeń
Zapewnione wsparcie wdrożeniowe nabytych umiejętności
Unikalna oprawa wizualna szkoleń ułatwiająca przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie kluczowych treści
Rekomendacje zadowolonych klientów jako dowód naszej jakości i profesjonalnego podejścia i tego, że warto zainwestować we współpracę z nami 😊

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych warsztatach i programach rozwojowych tym bardziej, że jako firma spełniająca wysokiej jakości standardy usług szkoleniowych, znajdujemy się w Bazie Usług Rozwojowych, a nasi klienci mogą pozyskać na nasze usługi aż do 80% dofinansowania!

Zapraszamy do rozwoju kompetencji menedżerskich właśnie z nami!

X

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy!